+32 (0)81 46 81 50 +32 (0)81 46 81 50 Rue de l'innovation 20
5020 Suarlée

De vraag naar streekproducten, producten zonder toegevoegde suiker en biologische producten neemt snel toe. Consumenten zijn zich bewust van het belang van de goede gezondheid van mens en milieu over de hele wereld. Het productaanbod volgt diezelfde tendens.

Het is met diezelfde aandacht voor verantwoorde producten, dat Cofeo Services haar eigen Biologische koffiemerk heeft ontwikkeld: Equity by Cofeo.

Vraag om informatieAanvraag “product”catalogus

Een gedeelte van ons voedingsassortiment bestaat nu uit biologische producten. En dat is geen toeval.

Duurzame ontwikkeling respecteert mens en milieu, wat inhoudt dat naast de economische en sociale aspecten van handel ook rekening wordt gehouden met milieueisen. Men weegt zowel de economische, sociale, als ecologische verwachtingen af.  

Biologische landbouw is landbouw op een menselijke schaal, met seizoensgebonden producten, biologische bemesting en plaatselijke variëteiten. Dit staat in schril contrast met de gangbare landbouw, waarin opbrengsten, massaproductie, chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest en genetisch gemodificeerde producten overheersen.

Cofeo Services is "Biologisch" gecertificeerd in overeenstemming met de EU-verordening Nr. 834/2007 en de uitvoeringsbesluiten daarvan, alsmede met de regionale decreten inzake biologische productie en het gebruik van het "Biogarantie" label.